3088C 高温加速度传感器

3088C 高温加速度传感器

灵敏度:10 pC / g,10-32 轴向连接,10-32 螺栓安装,42 克,工作温度可达+ 316 ℃,高温型
冠一科仪
特征: 应用:
 • • 灵敏度:10 pC / g
 • • 频响(±5%):可达5000 Hz
 • • 重量:42 克
 • • 接头:10-32 轴向连接
 • • 安装:10-32 螺栓安装
 • • 材质:不锈钢
 • • 工作温度可达316 ℃
 • • 密封
 • • 小型
 • • 电荷型
 • • 汽车发动机/排气分析
 • • 汽轮机振动监测
 • • 通用高温振动监测应用
推荐产品
新发布产品